Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Ivana Pleić, dipl. novinarka | Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska | ivana.pleic@makarska.hr | +385 (0)21 608 411

Komentari Savjetovanje je završeno, više nije moguće komentirati.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Makarske


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Makarske.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Makarska.

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Makarska.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Makarska, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.5.2024.

 

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Komentari (2)


04.05.2024 | Marin Sokol
Poštovani,

Ovim putem dostavljam komentar na javno savjetovanje vezano za odluku o izmjenama i dopunama odluke o uređenju prometa na području grada Makarska. Sukladno prometnom rješenju prema prometnom elaboratu TKP 75-11-13, u elaboratu je vidljivo kako je skretanje dozvoljeno iz ulice Franjevački put prema Alkarskoj ulici. S obzirom da se nakon cca. 250m nalazi kružni tok, koji se može iskoristiti kao svojevrsno okretište prema centru grada, smatram kako je skretanje iz ulice Franjevački put prema Alkarskoj ulici suvišno. Prethodno navedenim želim kazati kako bi se Alkarska ulica trebala pretvoriti u jednosmjernu - smjer kretanja vozila od Stjepana Ivičevića prema Franjevački put. S obzirom na trenutno stanje na navedenim prometnicama, odnosno trenutni broj vozila koji dolaze Franjevačkim putom i vrše skretanje u Alkarsku ulicu, stvarat će se velike gužve na tom raskrižju. Gledajući na to da prednost prolaska imaju vozila koja se kreću u smjeru gradske rive, a isto tako imajući u vidu da će u doba najvećeg prometovanja, tj.ljeti u prometu sudjelovati u velikoj većini turisti koji nisu najbolje upoznati s prometnom regulacijom našega grada već slijepo prate razne platforme poput google Mapsa, smatram da će na raskrižju gorenavedenih ulica dolaziti do kolizija između vozila. Shodno uskom grlu izlaska s rive, ukoliko se dogodi kolizija na ovom raskrižju stvorit će se gužva koja će biti nerješiva.
Isto tako želio bih ukazati i na problem pješaka, gledajući na to da se Alkarskom ulicom pristupa Malakološkom muzeju koji ljeti ima veliki broj posjetitelja, Domu zdravlja kao i Hitnoj pomoći. S obzirom da je nogostup izveden samo na zapadnoj strani ulici, a na mjestima je uzak toliko da se dječja kolica i jedna odrasla osoba nemogu mimoići. A na mjestu gdje je trenutno označen parking za 5 vozila, invalidna osoba nema pristup nogostupu (parapet koji nema rampu). Gledajući na to da je izmjenama i dopunama elaborata na tom mjesto, predviđeno prometovanje u dva smjera, te u tri kolniče trake, smatram da se dovodi u opasnost veliki broj korisnika Doma zdravlja.
Ovim putem kao stanar Alkarske ulice preko 26 godina i poznavajući vrlo dobro promet i način prometovanja predmetnim ulicama, zahtjevam reviziju prometnog rješenja gorenavedenog elaborata kako sam već predložio, tj. da se Alkarska ulica pretvori u jednosmjernu kao spoj Stjepana Ivičevića - Franjevački put iznimno u suprotnom smjeru za vozila hitne pomoći koja nam je svima od velike važnosti.
Unatoč trenutno postavljenom usporivaču prije ulaska u Franjevački samostan i prije skretanja Alkarsku ulicu, pojedinci netom nakon prelaska istoga naglo ubrzavaju, te nerijetko gube kontrolu nad vozilom i završavaju u obližnjim zidovima obiteljskih kuća. Kako na istočnoj strani nema nogostupa, a sve obiteljske kuće su naseljene i pritom nekolicina vlasnika imaju turističke smještaje postoji velika mogućnost da se na tim mjestima dogodi tragičan događaj koje su do sada u više navrata izbjegnute pukom srećom.

Prema svemu napisanome kratko zaključujem: Potrebna je revizija prometnog elaborata kako bi povećali prometnu prohodnost, odnosno smanjili mogućnost zagušivanja prometa na predmetnoj lokaciji, a ujedno doprinjeli prometnoj sigurnosti kako vozača tako i svih pješaka, a posebno najugroženim osobama (djeci, korisnicima Doma zdravlja, a posebno osobama smanjenje pokretljivosti).

Lijep pozdrav,
stanar Alkarske ulice, Marin Sokol bacc.ing.aedif
05.05.2024 | Stefano Vranješ
Poštovani,

u okviru e- javnog savjetovanja Grada Makarske vezano za Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Makarske, građani Kotiške ulice se potpisima i peticijom (140 potpisa) protive ovom projektu i od samog početka traže konkretne odgovore struke vezano za ovaj projekt, sukladno EU participativnom postupanju.
Ovim prijedlogom deregulacije se priznaje i potvrđuje da je propušteno prije izrade projekta spoja Kotiške ulice na D8 provjeriti mogućnosti i probleme prometovanja Kotiške ulice ako se ona spoji na D8. Isto tako, propušteno je da se izvrši procjena utjecaja na okoliš zahvata u prostoru, na šta smo više puta pismeno i usmeno ukazivali počev od listopada 2022. godine.
Građani Kotiške ulice se protive novim rješenjima deregulacije prometa. Posebno ne prihvaćamo privremena rješenja da se nova deregulacija prometa stavi u funkciju kad se završe radovi na raskrižju spoja Kotiške ulice na D8. Napominjemo da smo u svim našim protokoliranim materijalima u gradu Makarska jasno ukazivali na smanjenje kvaliteta življenja i povećane ugroze sigurnosti svih građana, a posebno djece i starijih osoba u Kotiškoj ulici.
Prometnim nedostacima zbog nikad dovršenog ulaza iz Grada u Kotišku ulicu sada se planiraju novi prometni nedostaci. Sad će na loše prometovanje biti dograđeno još lošije, pogrešno i neracionalno prometovanje. A svako neracionalno prometovanje znatno i nepotrebno povećava zagađenje okoliša. Evidentno je da ako se primjeni "predložena deregulacija" građani Kotiške ulice tjedno će nepotrebno voziti stotine kilometara i time neopravdano zagađivati okoliš. U cijelom svijetu čine se napori na smanjenu zagađenja okoliša, a u EU se provodi Europski zeleni plan. Ponavljamo po tko zna koji put to nepotrebno zagađenje moguće je izbjeći spojem ulice Oca Petra Perice na D8. Zato prije slijedeće štete izazvane rušenjem objekta porte na ulazu u HEP i izmještanja više KB 10 kv potrebno se usmjeriti na jedno od prihvatljivih rješenja za priključak ulice Oca Petra Perice na D8.
Postoji prihvatljivi "zeleni" idejni prijedlog spoja ulice Oca Petra Perice na D8.
Zeleni, jer:
1. Omogućava racionalan promet iz centra grada na D8 i s D8 prema centru grada
2. Sprječava zagađenje okoliša koje bi se događalo povećanom automobilskom vožnjom oko 100 km tjedno građana Kotiške ulice ako bi se Kotiška ulica spojila na D8;
3. Omogućava (ostaje dovoljno prostora) da se izgradi stambeni objekt na državnoj parceli za dragovoljce domovinskog rata
4. Ne zahtijeva rušenje zgrade portirnice HEPA; i
5. Ne zahtijeva izmještanje više KB 10 kv

Poštovani gradonačelniče,
Poslušajte nas - u pravu smo.
Može se napraviti bolje za grad .Ulica Petra Perice je po svemu (izrađeni nogostupi , javna rasvjeta, širina kolničkog traka, direktan spoj na veliki kružni tok) jedini normalan izbor.
Već sada se vidi , kada je gradilište na magistrali otvorilo pogled prema jugu, da nagib nije nikakav problem.
Automobili se već priručnim makadamskim putem bez problema spuštaju sa magistrale na Ulicu Petra Perice i dalje na veliki rotor/kružni tok.
Svatko ,tko samo na trenutak zastane na gradilištu magistrale i pogleda prema jugu (prema Spotu i Lidlu) - ne može se načuditi zbog čega priključak ne ide direktno na Petra Perice.
Postoji rješenje, molimo kontaktirajte nas.
S poštovanjem,

Radna skupina:
Marica Iličić Buljan
Stefano Vranješ
Mijo Kovačević
Stipe Srzić