Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Ivana Pleić, dipl. novinarka | Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska | ivana.pleic@makarska.hr | +385 (0)21 608 411