Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Gordana Jakopović | Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica | gordana@gornjastubica.hr | 049/290-915

Komentari Savjetovanje je završeno, više nije moguće komentirati.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu. 

Opis savjetovanja: Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Stubica za 2024. godinu, za slijedeće namjene: nerazvrstane ceste, javna parkirališta, groblja i krematorij na grobljima, javne prometne površine na kojima nije dopuštrn promet motornih vozila, javne zelene površine, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.12.2023.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Kako bi se dokument mogao usvojiti na nadolazećoj sjednici Općinskog vijeća savjetovanje traje kraće od 30 dana.

 

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Komentari (0)


Nema komentara za ovo savjetovanje.