Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Gordana Jakopović | Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica | gordana@gornjastubica.hr | 049/290-915

Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Gornja Stubica u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu


30.11.2023 - 11.12.2023
0

Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu


20.11.2023 - 11.12.2023
0

Program javnih potreba u sportu Općine Gornja Stubica za 2024. godinu


20.11.2023 - 11.12.2023
0

Program održavanje komunalne infrastrukture za 2024. godinu


20.11.2023 - 11.12.2023
0

Program javnih potreba u kulturi Općine Gornja Stubica za 2024. godinu


20.11.2023 - 11.12.2023
0

Program korištenja sredstava spomeničke rente za 2024. godinu


20.11.2023 - 11.12.2023
0

Program javnih potreba socijalne skrbi Općine Gornja Stubica za 2024. godinu


20.11.2023 - 11.12.2023
0

Prijedlog Proračuna Općine Gornja Stubica za 2024. godinu i projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu


20.11.2023 - 11.12.2023
0

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Gornja Stubica za 2024. godinu


20.11.2023 - 11.12.2023
0

Program utroška sredstava vodnog doprinosa u 2024. godini


20.11.2023 - 11.12.2023
0

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu


20.11.2023 - 11.12.2023
0

Program utroška sredstava turističke pristojbe za 2024. godinu


20.11.2023 - 11.12.2023
0

Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Gornja Stubica za 2024. godinu


20.11.2023 - 11.12.2023
0

Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2024. godinu


20.11.2023 - 11.12.2023
0