Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Gordana Jakopović | Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica | gordana@gornjastubica.hr | 049/290-915

Program javnih potreba u kulturi Općine Gornja Stubica za 2024. godinu


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Gornja Stubica za 2024. godinu.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Gornja Stubica za 2024. godinu. 

Opis savjetovanja: Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi koje su od interesa za Općinu Gornja Stubica, a za koje se sredstva osiguravanju u Proračunu Općine Gornja Stubica za 2024. godinu.

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Gornja Stubica za 2024. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.12.2023.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Kako bi se dokument mogao usvojiti na nadolazećoj sjednici Općinskog vijeća savjetovanje traje kraće od 30 dana.

 

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Komentari (0)


Nema komentara za ovo savjetovanje.


* Kako bi mogli ostavljati komentare za vrijeme trajanja savjetovanja, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!

** Svi komentari koji nisu usko vezani za predmetno savjetovanje, imaju uvredljiv ili na drugi način nedoličan sadržaj, biti će obrisani!!

Trajanje


20.11.2023 - 11.12.2023