Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Gordana Jakopović | Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica | gordana@gornjastubica.hr | 049/290-915

Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2024. godinu


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2024. godinu.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2024. godinu.

Opis savjetovanja: Ovim Programom korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2024. godinu utvrđuje se namjena trošenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, kao prihod Proračuna Općine Gornja Stubica u 2024. godini.

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2024. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.12.2023.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Kako bi se dokument mogao usvojiti na nadolazećoj sjednici Općinskog vijeća savjetovanje traje kraće od 30 dana.

 

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Komentari (0)


Nema komentara za ovo savjetovanje.


* Kako bi mogli ostavljati komentare za vrijeme trajanja savjetovanja, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!

** Svi komentari koji nisu usko vezani za predmetno savjetovanje, imaju uvredljiv ili na drugi način nedoličan sadržaj, biti će obrisani!!

Trajanje


20.11.2023 - 11.12.2023