Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Mirjana Gregur-Sever | Štrigova 87, 40312 Štrigova | opcina.strigova@ck.t-com.hr, info@opcinastrigova.hr | 040/851-134

Odluka o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Štrigova


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Štrigova.

Tema savjetovanja je: Donošenje o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Štrigova.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom određuju se mjesta (lokacije) na području Općine Štrigova na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica, uvjeti prodaje, te propisuje vanjski izgled prodajnog objekta.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Štrigova, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.12.2023.

 

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Komentari (0)


Savjetovanje je završeno, više nije moguće komentirati.Nema komentara za ovo savjetovanje.