Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Mirjana Gregur-Sever | Štrigova 87, 40312 Štrigova | opcina.strigova@ck.t-com.hr, info@opcinastrigova.hr | 040/851-134