Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Mirjana Gregur-Sever | Štrigova 87, 40312 Štrigova | opcina.strigova@ck.t-com.hr, info@opcinastrigova.hr | 040/851-134

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Štrigova


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Štrigova.

Tema savjetovanja je: Donošenje donošenju Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Štrigova.

Opis savjetovanja: Ovom se Odlukom osniva Savjet mladih Općine Štrigova. Savjet mladih Općine Štrigova je savjetodavno tijelo Općine Štrigova, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja i odlučivanja o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Općine Štrigova.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Štrigova, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.11.2023.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 

Komentari (0)


Savjetovanje je završeno, više nije moguće komentirati.Nema komentara za ovo savjetovanje.


Trajanje


26.10.2023 - 25.11.2023