Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Marijana Protulipac Tomičić, bacc.oec. | Lopar 289A, 51281 Lopar | mptomicic@opcina-lopar.hr | 051 775 593

Nema Savjetovanja u tijeku.

Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu u Općini Lopar


29.04.2024 - 14.05.2024
0

Izmjena i dopuna Odluke o ustrojstvu općinske uprave Općine Lopar


25.04.2024 - 10.05.2024
0

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti ukopa pokojnika


03.04.2024 - 03.05.2024
0

Odluka o sanaciji neaktivnog eksploatacijskog polja mineralnih sirovina „Lopar“


02.04.2024 - 02.05.2024
0

Pravilnik o radu


20.03.2024 - 19.04.2024
0

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika


20.03.2024 - 19.04.2024
0

Odluka o naknadi za rad i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa


20.03.2024 - 19.04.2024
0

Statut Općine Lopar


20.03.2024 - 19.04.2024
0

Odluka o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lopar


18.03.2024 - 17.04.2024
0

Dopuna plana i korištenja javnih površina na području Općine Lopar u 2024. godini


15.03.2024 - 14.04.2024
0

I. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lopar za razdoblje 2024.-2028.


12.03.2024 - 11.04.2024
0

Odluka o iznosu i načinu plaćanja zakupnine u prijelaznom razdoblju za turističko zemljište na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja


08.03.2024 - 07.04.2024
0

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave


29.02.2024 - 30.03.2024
0

Odluka o naknadi za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja


06.03.2024 - 07.03.2024
0

Odluka o pomorskom redu


05.02.2024 - 06.03.2024
0

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lopar za razdoblje 2024.-2028. godine


26.01.2024 - 26.02.2024
3

Plan korištenja javnih površina na području Općine Lopar u 2024. godini


12.01.2024 - 11.02.2024
0