Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Valentina Zaklanović | Glavna 70, 31416 Levanjska Varoš | opcina.levanjska.varos@gmail.com | 031 864 010