Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Ivan Mužek | Zagrebačka 44, 44272 Lekenik | opcina-lekenik@sk.t-com.hr | 044/527-811

Nema otvorenih savjetovanja s javnošću!

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi


25.10.2023 - 25.11.2023
0

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu


25.10.2023 - 25.11.2023
0

Odluka o općinskim porezima Općine Lekenik


23.10.2023 - 25.11.2023
0

Odluka o stavljanju van snage Odluke o uvođenju prireza porezu na dohodak u Općini Lekenik


23.10.2023 - 25.11.2023
0

Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak Općine Lekenik


23.10.2023 - 25.11.2023
0

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade


23.10.2023 - 25.11.2023
0

Polugodišnje Izvješće o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Lekenik


07.09.2023 - 11.09.2023
0

Polugodišnje Izvješće o izvršenju financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik


07.09.2023 - 11.09.2023
0

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda


07.09.2023 - 11.09.2023
0

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni, načinu i uvjetima financiranja smještaja i dnevnog boravka djece u Dječjem vrtiću Lekenik


07.09.2023 - 11.09.2023
0

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju cijene smještaja i dnevnog boravka u vrtiću djece s područja Općine Lekenik koja nisu ostvarila pravo upisa u predškolske programe Dječjeg vrtića Lekenik


07.09.2023 - 10.09.2023
0

Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lekenik


31.03.2023 - 04.04.2023
0

Pravilnik o dodjeli općinskih prostora na korištenje udrugama na području Općine Lekenik


31.03.2023 - 03.04.2023
0

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lekenik


31.03.2023 - 03.04.2023
0

Odluka o koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika Općine Lekenik


31.03.2023 - 03.04.2023
0

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave


31.03.2023 - 03.04.2023
0

Zaključak o prihvaćanju sufinanciranja javne usluge prijevoza putnika u cestovnom prometu i provedbu projekta „Županijski prijevoz za sve“ na području Sisačko-moslavačke županije


31.03.2023 - 03.04.2023
0

Zaključak o ekonomskoj cijeni predškolskog programa Dječjeg vrtića Lekenik za 2023. godinu


31.03.2023 - 03.04.2023
0

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Lekenik


13.02.2023 - 15.02.2023
0

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Narodne knjižnice i  čitaonice Lekenik


13.02.2023 - 15.02.2023
0

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik


13.02.2023 - 15.02.2023
0

Odluka o javnim priznanjima Općine Lekenik


13.02.2023 - 15.02.2023
0

Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lekenik


13.02.2023 - 15.02.2023
0