Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Maja Dundović Pleša | Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ | maja.dundovic.plesa@opcina-kriz.hr | 01/2831-510