Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Mario Curić | Trumbićev put 25, 20210 Cavtat | mario.curic@opcinakonavle.hr | 020 479 866

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Konavle za razdoblje 2024. – 2028. godine


31.10.2023 - 30.11.2023
0

Odluka o redu na pomorskom dobru


31.10.2023 - 30.11.2023
0

Zaključak o izmjeni i nadopuni Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle


10.11.2023 - 28.11.2023
0

Odluka o zakupu javnih površina


10.11.2023 - 28.11.2023
0

Izmjena Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Konavle


09.11.2023 - 28.11.2023
0

Odluka o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara


09.11.2023 - 28.11.2023
0

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Konavle za 2023. godinu.


09.11.2023 - 28.11.2023
0

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu


06.11.2023 - 28.11.2023
0

Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu


06.11.2023 - 28.11.2023
0

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu


31.10.2023 - 28.11.2023
0

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Konavle za 2024. godinu


26.10.2023 - 17.11.2023
0

Program javnih potreba u sportu Općine Konavle za 2024. godinu


26.10.2023 - 17.11.2023
0

Program javnih potreba u kulturi Općine Konavle za 2024. godinu


26.10.2023 - 17.11.2023
0

Program demografskih mjera i socijalno-zdravstvenih potreba u 2024. godini


26.10.2023 - 17.11.2023
0

Prijedlog Proračuna Općine Konavle za 2024. i projekcija proračuna za 2025. i 2026. godinu


25.10.2023 - 17.11.2023
0

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu


24.10.2023 - 17.11.2023
0

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Konavle


23.10.2023 - 17.11.2023
0

Odluka visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Konavle


17.10.2023 - 17.11.2023
0

Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici


17.10.2023 - 17.11.2023
0

Odluka o općinskim porezima Općine Konavle


17.10.2023 - 17.11.2023
0

Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstanih cesta


09.10.2023 - 05.11.2023
0

Pravilnik o korištenju sustava videonadzora i obradi podataka putem videonadzora


31.07.2023 - 31.08.2023
0

Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada


03.08.2023 - 31.08.2023
0

Odluka o lokacijama i najvišoj dopuštenoj razini buke tijekom održavanja javnih događanja


13.06.2023 - 29.06.2023
0

Izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu


15.06.2023 - 18.06.2023
0

Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu


04.04.2023 - 19.04.2023
0

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu


10.03.2023 - 30.03.2023
0