Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Nataša Martinčević, struč.spec.admin.publ. | Kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski | 048 816 066 | opcina-klostar-podravski@klostarpodravski.hr

Nema Savjetovanja u tijeku.

Nema provedenih savjetovanja!