Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Kristinka Ciganović | Školska 3, 34334 Kaptol | info@opcina-kaptol.com | +385 (0)34 231 023

Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Doljanovci


03.11.2023 - 10.11.2023
0

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kaptol


03.11.2023 - 10.11.2023
0

Odluka o lokalnim porezima Općine Kaptol


03.11.2023 - 10.11.2023
0

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Kaptol


03.11.2023 - 10.11.2023
0

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2023. godinu


02.06.2023 - 17.06.2023
0

I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2023. godinu na području Općine Kaptol


02.06.2023 - 17.06.2023
0

I. Izmjene i dopune socijalnog plana Općine Kaptol za 2023. godinu


02.06.2023 - 17.06.2023
0

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol  za 2023. godinu


02.06.2023 - 17.06.2023
0

I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu na području Općine Kaptol


02.06.2023 - 17.06.2023
0

Odluka o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Podgorje


23.01.2023 - 03.02.2023
0

Odluka o ostvarivanju prava prednosti pri upisu djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol


26.01.2023 - 03.02.2023
0

Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju Općine Kaptol u Lokalnu akcijsku grupu Papuk – Krndija


31.01.2023 - 03.02.2023
0

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova


19.01.2023 - 03.02.2023
0

Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi k.o. Doljanovci


27.01.2023 - 03.02.2023
0