Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Hrvoje Stjepan Hasanović | Gradec 134 , 10345 Gradec | opcina.gradec@zg.t-com.hr | +385 1 27 97 097