Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Hrvoje Stjepan Hasanović | Gradec 134 , 10345 Gradec | opcina.gradec@zg.t-com.hr | +385 1 27 97 097

Nema otvorenih savjetovanja s javnošću!

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu


01.12.2023 - 05.12.2023
0

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2024. godini


01.12.2023 - 05.12.2023
0

Program potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2024. godini


01.12.2023 - 05.12.2023
0

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024. godinu


01.12.2023 - 05.12.2023
0

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2024. godini


01.12.2023 - 05.12.2023
0

Program javnih potreba u sportu na području Općine Gradec


01.12.2023 - 05.12.2023
0

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu


01.12.2023 - 05.12.2023
0

Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2024. godini na području Općine Gradec


01.12.2023 - 05.12.2023
0

Prijedlog Proračuna Općine Gradec za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu


01.12.2023 - 05.12.2023
0

Smjernice za organizaciju i razvoj civilne zaštite 2024. - 2027. godine na području Općina Gradec


24.11.2023 - 01.12.2023
0

Odluka o lokalnim porezima Općine Gradec


24.11.2023 - 01.12.2023
0

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 2023. godina


24.11.2023 - 01.12.2023
0

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2023. godinu


24.11.2023 - 01.12.2023
0

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Gradec za 2024. godinu


24.11.2023 - 01.12.2023
0

Rezolucija o proglašenju Općine Gradec sigurnim mjestom za žene


01.06.2023 - 05.06.2023
0

Odluka o oslobađanju roditelja korisnika usluge Dječjeg vrtića „DIN-DON“ Gradec od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića za mjesec lipanj 2023. godine


01.06.2023 - 05.06.2023
0