Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Tea Orlić Mihajić, mag.iur. | Dobrinj 103, 51514 Dobrinj | opcina-dobrinj@ri.t-com.hr | +385 (0)51 848 344

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Dobrinj u 2024. godini


30.11.2023 - 30.12.2023
0

Prijedlog Proračuna Općine Dobrinj za 2024. godinu i projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2024. godinu


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2024. godini


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2024. godini


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2024. godinu


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program javnih potreba socijalne zaštite na području Općine Dobrinj u 2024. godini


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program utroška turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Dobrinj za 2024. godinu


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2024. godinu


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenje otpadom za 2024. godinu


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2024. godinu


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2024. godini


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2024. godini


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program javnih potreba razvoja civilnog društva


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2024. godini


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program javnih potreba u zdravstvu na području Općine Dobrinj za 2024. godinu


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dobrinj u 2024. godini


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program energetskog razvoja Općine Dobrinj u 2024. godini


15.11.2023 - 15.12.2023
0