Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Miroslav Brblić | Josipa Kozarca 20, 35209 Bukovlje | opcina.bukovlje@gmail.com | +385 (0)35 276 049

Nema otvorenih savjetovanja s javnošću!

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Bukovlje


06.11.2023 - 28.11.2023
0

Odluka o porezima Općine Bukovlje


06.11.2023 - 28.11.2023
0

Program aktivnosti u programu javnih potreba i programu školstva za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Bukovlje za 2024. godinu


06.11.2023 - 28.11.2023
0

Program utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2024. godinu


06.11.2023 - 28.11.2023
0

Prijedlog Proračuna Općine Bukovlje za 2024. godinu


06.11.2023 - 28.11.2023
0

Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024. godinu


06.11.2023 - 28.11.2023
0

Program vatrogastva i civilne zaštite za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Bukovlje za 2024. godinu


06.11.2023 - 28.11.2023
0

Program održavanja i izgradnje ostalih građevinskih objekata na području Općine Bukovlje za 2024. godinu


06.11.2023 - 28.11.2023
0

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Bukovlje za 2024. godinu


06.11.2023 - 28.11.2023
0

Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Bukovlje za 2024. godinu


06.11.2023 - 28.11.2023
0

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini


06.11.2023 - 28.11.2023
0

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bukovlje za 2024. godinu


21.08.2023 - 20.09.2023
0