Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Jelena Mešnjak | Budinšćina 6, 49284 Budinščina | opcina.budinscina@kr.t-com.hr | +385 (0) 49 459 192

Nema Savjetovanja u tijeku.

Nema provedenih savjetovanja!