Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Goran Matijaš | Trg Ivana Meštrovića 2, 22300 Orlić, Knin | goran.opcina@gmail.com | 022 661 200