Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Marija Pandurić | Trg 108. brigade ZNG 11, 35201 Podcrkavlje | opcina-podcrkavlje@sb.t-com.hr | +385 (0)35 221 109

Nema otvorenih savjetovanja s javnošću!

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Podcrkavlje za 2024. godinu


20.10.2023 - 20.11.2023
0

Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak Općine Podcrkavlje


20.10.2023 - 20.11.2023
0

Odluka o općinskim porezima Općine Podcrkavlje


20.10.2023 - 20.11.2023
0

Program financiranja sustava protupožarne i civilne zaštite za 2024. godinu


15.10.2023 - 14.11.2023
0

Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog  korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta  na području Općine Podcrkavlje u 2024. godini


15.10.2023 - 14.11.2023
0

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podcrkavlje u 2024. godini


15.10.2023 - 14.11.2023
0

Program javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2024. godinu


15.10.2023 - 14.11.2023
0

Program financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2024. godini


15.10.2023 - 14.11.2023
0

Program korištenja sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024. godinu


15.10.2023 - 14.11.2023
0

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2024. godinu


15.10.2023 - 14.11.2023
0

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2024. godinu


15.10.2023 - 14.11.2023
0

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2024.godini


15.10.2023 - 14.11.2023
0

Program korištenja sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini


15.10.2023 - 14.11.2023
0

Plan Proračuna Općine Podcrkavlje za 2024.godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu


15.10.2023 - 14.11.2023
0

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Podcrkavlje


10.07.2023 - 10.08.2023
0

Odluka o uvjetima i načinu korištenja video zida


08.05.2023 - 22.05.2023
0