Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Aleksandra Bračko, bacc.admin.publ. | Dravska 7, 42231 Mali Bukovec | opcinavk@gmail.com | 042/840-040