Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Jelena Malekinušić | Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina | opcina@ludina.hr | 044/658-935

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina za 2024. godinu


17.11.2023 - 18.12.2023
0

II. Izmjene i dopune Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Velika Ludina


17.11.2023 - 18.12.2023
0

Pravilnik o radu, materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina


17.11.2023 - 18.12.2023
0

Program građenja, održavanja i uređenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja za 2024. godinu


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program zaštite okoliša za 2024. godinu


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Prijedlog Proračuna Općine Velika Ludina za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2024. godinu


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program - razvoj civilnog društva za 2024. godinu


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Ludina za 2024. godinu


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program vatrogastva i civilne zaštite za 2024. godinu


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja za 2024. godinu


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2024. godinu


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program razvoja sporta i rekreacije za 2024. godinu


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Program javnih potreba iznad standarda u školstvu za 2024. godinu


15.11.2023 - 15.12.2023
0

Statutarna Odluka o II. Izmjenama i dopunama Statuta Općine Velika Ludina


25.10.2023 - 24.11.2023
0

II. Izmjene i dopune javnih potreba u kulturi Općine Velika Ludina za 2023. godinu


08.11.2023 - 24.11.2023
0

Odluka o komunalnom redu


27.10.2023 - 24.11.2023
0

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Velika Ludina


27.10.2023 - 24.11.2023
0

Odluka o III.izmjenama i dopunama proračuna za 2023. god


08.11.2023 - 24.11.2023
0

III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u školstvu za Općinu Velika Ludina za 2023. godinu


08.11.2023 - 24.11.2023
0

III. Izmjena i dopuna Programa razvoja civilnog društva za Općinu Velika Ludina za 2023. godinu


08.11.2023 - 24.11.2023
0

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Velika Ludina za 2023. godinu


08.11.2023 - 24.11.2023
0

III. Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu


08.11.2023 - 24.11.2023
0

III. Izmjene i dopune Programa građenja, održavanja i uređenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu


08.11.2023 - 24.11.2023
0

I. Izmjene i dopune Programa zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja za Općinu Velika Ludina za 2023. godinu


08.11.2023 - 24.11.2023
0

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u financiranju predškolskog odgoja za Općinu Velika Ludina za 2023. godinu


08.11.2023 - 24.11.2023
0

I. Izmjene i dopune Programa zaštite okoliša za Općinu Velika Ludina za 2023. godinu


08.11.2023 - 24.11.2023
0

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Velika Ludina


04.09.2023 - 03.10.2023
0

Pravilnik o sufinanciranju smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Velika Ludina


04.09.2023 - 03.10.2023
0

Odluka o naknadi za rad Predsjednika i potpredsjednika te članova Općinskog vijeća Općine Velika Ludina


21.07.2023 - 21.08.2023
0

I. Izmjene i dopune Programa razvoj sporta i rekreacije za Općinu Velika Ludina za 2023. godinu


28.04.2023 - 31.05.2023
0

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2023. godinu


28.04.2023 - 31.05.2023
0

I. Izmjene i dopune Programa vatrogastva i civilne zaštite Općine Velika Ludina za 2023. godinu


28.04.2023 - 31.05.2023
0

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u školstvu Općine Velika Ludina za 2023. godinu


28.04.2023 - 31.05.2023
0

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Velika Ludina za 2023. godinu


28.04.2023 - 31.05.2023
0

II. Izmjene i dopune Programa građenja, održavanja i uređenja komunalne infrastrukture Općine Velika Ludina za 2023. godinu


28.04.2023 - 31.05.2023
0

II. Izmjene i dopune Programa razvoja civilnog društva Općine Velika Ludina za 2023. godinu


28.04.2023 - 31.05.2023
0

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iznad standarda u školstvu


08.02.2023 - 08.03.2023
0

I. Izmjene i dopune Programa građenja, održavanja i uređenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu


08.02.2023 - 08.03.2023
0

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2023. godinu


08.02.2023 - 08.03.2023
0

I. Izmjena i dopuna Programa - Razvoj civilnog društva za 2023. godinu


08.02.2023 - 08.03.2023
0

Odluka o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Velika Ludina za 2023. godinu


08.02.2023 - 08.03.2023
0

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave


16.01.2023 - 15.02.2023
0

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika Ludina za 2023. godinu


16.01.2023 - 15.02.2023
0

Odluka o visini naknade za korištenje društvenih domova Općine Velika Ludina


13.01.2023 - 13.02.2023
0

Pravilnik o materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina


19.07.2023 - 19.08.2022
0