Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Marko Jeličić, mag. iur. | Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223 Varaždinske Toplice | marko.jelicic@varazdinske-toplice.hr | 042/352-466

Nema Savjetovanja u tijeku.

Odluka o zatvaranju odlagališta komunalnog neopasnog otpada "Glogovšćak" u Gradu Varaždinskim Toplicama


19.06.2024 - 25.06.2024
0

Odluka o sufinanciranju troškova redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s područja Grada Varaždinskih Toplica u ustanovama drugih osnivača


19.06.2024 - 25.06.2024
0

Odluka o davanju nekretnina u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica na korištenje udrugama


19.06.2024 - 25.06.2024
0

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2024. godinu


19.06.2024 - 25.06.2024
0

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2024. godinu


19.06.2024 - 25.06.2024
0

I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2024. godinu


19.06.2024 - 25.06.2024
0

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Varaždinskih Toplica u 2024. godinu


19.06.2024 - 25.06.2024
0

Zaključak o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju zgrade javne i društvene namjene


14.06.2024 - 25.06.2024
0

Rješenje o imenovanju članova savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Varaždinskih Toplica


14.06.2024 - 25.06.2024
0

Odluka o utvrđivanju mjerila i ekonomskoj cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Tratinčica Varaždinske Toplice


14.06.2024 - 25.06.2024
0

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini označenoj kao kč.br. 6020/2, k.o. Varaždinske Toplice


12.06.2024 - 25.06.2024
0

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica


12.06.2024 - 25.06.2024
0

Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2023. godinu


20.05.2024 - 27.05.2024
0

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu


20.05.2024 - 27.05.2024
0

Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Varaždinskih Toplica


20.05.2024 - 27.05.2024
0

Izvršenje Plana razvojnih programa za 2023. godinu


20.05.2024 - 27.05.2024
0

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture, te objekata društvene i druge infrastrukture Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu


20.05.2024 - 27.05.2024
0

Odluka o mreži nerazvrstanih cesta


20.05.2024 - 27.05.2024
0

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 01.01.2023. – 31.12.2023. godinu


20.05.2024 - 27.05.2024
0

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Varaždinskih Toplica, na temelju projekta „Prometnice i prateća infrastruktura za stambeno naselje „Smart kvart“ u Varaždinskim Toplicama


15.04.2024 - 22.04.2024
0

Odluka o IV. izmjenama i dopunama Odluke o mreži nerazvrstanih cesta


15.04.2024 - 22.04.2024
0

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždinskih Toplica


15.04.2024 - 22.04.2024
0

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu


06.03.2024 - 14.03.2024
0

Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o mreži nerazvrstanih cesta


06.03.2024 - 14.03.2024
0

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini kč.br. 1643, k.o. Drenovec


06.03.2024 - 14.03.2024
0

Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka ukidanja statusa javnog dobra i prodaji dijela nekretnine


06.03.2024 - 14.03.2024
0

Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka ukidanja statusa javnog dobra i prodaji prodaji dijela nekretnine


04.03.2024 - 14.03.2024
0

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja sjeverno od Ludbreške ulice u Varaždisnkim Toplicama


04.03.2024 - 14.03.2024
0

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Varaždinskih Toplica


29.02.2024 - 14.03.2024
0

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao kč.br. 16359, k.o. Drenovec


04.03.2024 - 14.03.2024
0

Odluka o II. Izmjeni Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Grada Varaždinskih Toplica


04.03.2024 - 14.03.2024
0

Odluka o donošenju 6. Izmjena i dopuna prostornog plana Prostornog plana uređenja Grada Varaždinske Toplice


04.03.2024 - 14.03.2024
0

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje 01.01. – 31.12.2024.


04.03.2024 - 14.03.2024
0