Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Marko Jeličić, mag. iur. | Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223 Varaždinske Toplice | marko.jelicic@varazdinske-toplice.hr | 042/352-466

Nema Savjetovanja u tijeku.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Varaždinskih Toplica, na temelju projekta „Prometnice i prateća infrastruktura za stambeno naselje „Smart kvart“ u Varaždinskim Toplicama


15.04.2024 - 22.04.2024
0

Odluka o IV. izmjenama i dopunama Odluke o mreži nerazvrstanih cesta


15.04.2024 - 22.04.2024
0

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždinskih Toplica


15.04.2024 - 22.04.2024
0

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu


06.03.2024 - 14.03.2024
0

Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o mreži nerazvrstanih cesta


06.03.2024 - 14.03.2024
0

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini kč.br. 1643, k.o. Drenovec


06.03.2024 - 14.03.2024
0

Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka ukidanja statusa javnog dobra i prodaji dijela nekretnine


06.03.2024 - 14.03.2024
0

Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka ukidanja statusa javnog dobra i prodaji prodaji dijela nekretnine


04.03.2024 - 14.03.2024
0

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja sjeverno od Ludbreške ulice u Varaždisnkim Toplicama


04.03.2024 - 14.03.2024
0

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Varaždinskih Toplica


29.02.2024 - 14.03.2024
0

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao kč.br. 16359, k.o. Drenovec


04.03.2024 - 14.03.2024
0

Odluka o II. Izmjeni Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Grada Varaždinskih Toplica


04.03.2024 - 14.03.2024
0

Odluka o donošenju 6. Izmjena i dopuna prostornog plana Prostornog plana uređenja Grada Varaždinske Toplice


04.03.2024 - 14.03.2024
0

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje 01.01. – 31.12.2024.


04.03.2024 - 14.03.2024
0