Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Makro Varvodić, mag.iur. | Poljičke republike 15, 21240 Trilj | 021/ 831 135 | marko.varvodic@trilj.hr

Prijedlog Proračuna Grada Trilja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu


16.10.2023 - 14.11.2023
0

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu


09.10.2023 - 23.10.2023
0

Odluka o metodologiji i načinu izvršavanja i izvještavanja Programa javnih potreba u sportu na području Grada Trilja


16.09.2023 - 15.10.2023
0

Odluka o mjerilima za utvrđivanje ekonomske cijene predškolskog programa odgoja i obrazovanja te uvjetima sudjelovanja korisnika u cijeni predškolskog odgoja i obrazovanja


31.08.2023 - 29.09.2023
0

Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Trilja za razdoblje 2023. do 2025.


31.08.2023 - 29.09.2023
0

Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama i javnim prometnim površinama na području grada Trilja


01.06.2023 - 30.06.2023
0

Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Trilja


18.05.2023 - 16.06.2023
0

Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja


18.05.2023 - 16.06.2023
0

Pravilnik o novčanoj pomoći za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta „Prve tri“


26.04.2023 - 25.05.2023
0

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave


15.03.2023 - 13.04.2023
0

Prijedlog Pravilnika o socijalnoj skrbi i pomoći obiteljima Grada Trilja


02.02.2023 - 03.03.2023
0

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece Dječji vrtić Trilj


17.02.2023 - 03.03.2023
0

Prijedlog Odluke o naknadi za novorođenče i pomoći za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta


02.02.2023 - 03.03.2023
0