Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Ana Martinković Krištan,mag.iur.​ | Kralja Tomislava 9, 33525 Sopje | opcinasopje@gmail.com | 033 400 384