Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Asija Šošić dip.iur | Dr. Franje Tuđmana 75, 21250 Šestanovac | info@opcina-sestanovac.hr | 021/721-006

Nema Savjetovanja u tijeku.

Nema provedenih savjetovanja!