Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Denis Nižetić | Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca | komunalno@selca.hr | +385 (0)21 778 185