Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Mihaela Stepić | Rakovica 6, 47245 Rakovica | mihaela.stepic@rakovica.hr | 047/784-006