Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Ines Marijanović, dipl.iur. | Faličevci 7, 32251 Privlaka | opcina.privlaka@vu.t-com.hr | 032 398 822

Nema otvorenih savjetovanja s javnošću!

Nema provedenih savjetovanja!