Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Nikolina Šimurina | Trg Martina Posedarskog 1, 23242 Posedarje | nikolina.simurina@opcina-posedarje.hr | 023/266-796