Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Gracia Gareljić mag.oec. | Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora | pisarnica@podgora.hr | 021/603-952