Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Nada Marijanović | Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić | opcina@perusic.hr | 053/679-188

Nema Savjetovanja u tijeku.

Nema provedenih savjetovanja!