Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Ivana Tudor | Sridnja kala 1, 21405 Milna | opcina@opcinamilna.hr | +385 (0)21 636 212

Nema Savjetovanja u tijeku.