Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Katarina Jelačić | Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran | pisarnica@lovran.hr | 051/291-045

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Lovran


Na web stranicama Općine Lovran www.opcinalovran.hr dostupna je poveznica Savjetovanja s javnošću na kojoj je dana 13, siječnja., objavljena Odluka o socijalnoj skrbi Općine Lovran, te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istom. Rok za podnošenje prijedloga je 24. siječnja 2023. godine do 24,00 h. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na dokument za koji je savjetovanje otvoreno možete uputiti upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na navedenu web stranicu.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Lovran.

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Lovran

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Lovran  propisana zakonom kojim se uređuje socijalna skrb te prava iznad standarda propisanih Zakonom, uvjeti i načini njihova ostvarivanja, korisnici i postupak za ostvarivanje tih prava.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod „KOMENTARI“.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Prijedlog Odluke upućuje se na Javno savjetovanje s kraćim rokom trajanja kako bi se odluka mogla u zakonskom roku uputiti Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Trajanje savjetovanja: Savjetovanje je otvoreno do 24. siječnja 2023. godine

Komentari (0)


Savjetovanje je završeno, više nije moguće komentirati.Nema komentara za ovo savjetovanje.