Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Branko Dretvić | Trg hrvatskih Velikana 5, 32273 Gradište | opcina-gradiste@vk.t-com.hr | +385 (0)32 841 270

Analiza upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Gradište


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Gradište.

Tema savjetovanja je: Izrada Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Gradište.

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Gradište. Komunalno gospodarstvo temelji se na načelima: zaštite javnog interesa, razmjerne koristi, solidarnosti, javne službe, neprofitnosti, supsidijarnosti, univerzalnosti i jednakosti pristupa, prilagodljivosti, kontinuiteta i kakvoće obavljanja komunalnih djelatnosti, ekonomičnosti i učinkovitosti, zaštite korisnika, prostora, okoliša i kulturnih dobara, sigurnosti, javnosti, prihvatljivosti cijene komunalnih usluga i zaštite ugroženih kategorija građana.

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Gradište, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 07.07.2023.

 

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Komentari (0)


Savjetovanje je završeno, više nije moguće komentirati.Nema komentara za ovo savjetovanje.