Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Marina Benvin, mag.iur. | Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav | marina.benvin@kastav.hr | 051/688-205

Komentari Savjetovanje je završeno, više nije moguće komentirati.

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području grada Kastva


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području grada Kastva.

Tema savjetovanja je: donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području grada Kastva.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, a sve u svrhu održavanja i zaštite poljoprivrednog zemljišta na području grada Kastva.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području grada Kastva, upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.02.2024.

 

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Komentari (0)


Nema komentara za ovo savjetovanje.