Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Stjepan Šafran | Bisag 23,, 42226 Bisag | opcina.breznica@vz.htnet.hr | +385 (0)42 616 370

Odluka o porezima


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o porezima Općine Breznica.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o porezima Općine Breznica.

Opis savjetovanja: Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koje pripadaju Općini Breznica, visina stope poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor, predmet oporezivanja porezom na korištenje javnih površina, kao i visina, način i uvjeti plaćanja poreza na korištenje javnih površina te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje, evidentiranje, nadzor, naplatu i ovrhu radi naplate navedenih poreza.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o porezima Općine Breznica, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.11.2023.

 

 

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Komentari (0)


Savjetovanje je završeno, više nije moguće komentirati.Nema komentara za ovo savjetovanje.