Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Josip Đerek, mag. prava | Obala sv. Nikole 65, 21320 Baška Voda | opcina.baska.voda@st.t-com.hr | +385 (0)21 620 244

I. izmjena i dopuna Pravilnika o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate na području Općine Baška Voda


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju I. izmjena i dopuna Pravilnika o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate na području Općine Baška Voda.

Tema savjetovanja je: Donošenje I. izmjena i dopuna Pravilnika o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate na području Općine Baška Voda. 

Opis savjetovanja: Ovim Pravilnikom utvrđuju se cijene na rezerviranim parkirališnim mjestima u zoni II. i III. za fizičke i pravne osobe u razdoblju od 01.01.- 31.12. tekuće godine.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju I. izmjena i dopuna Pravilnika o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate na području Općine Baška Voda, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.05.2023.          

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Komentari (0)


Savjetovanje je završeno, više nije moguće komentirati.Nema komentara za ovo savjetovanje.