Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Marina Tonković, dipl.iur. | Ulica hrvatskih branitelja 1, 51326 Vrbovsko | marina.tonkovic@vrbovsko.hr | +385 (0) 51 875 115

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2023./2024.


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2023./2024.

Tema savjetovanja je : donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2023./2024..

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova međumjesnog javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2023./2024. godini. 

Pod međumjesnim javnim prijevozom podrazumijeva se prijevoz između dvaju različitih mjesta – mjesta prebivališta, odnosno boravišta i mjesta škole, neovisno o tome ulaze li ta dva mjesta u sastav iste ili druge jedinice lokalne samouprave (općine ili grada).

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2023./2024., upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 04.10.2023.

 

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Komentari (0)


Savjetovanje je završeno, više nije moguće komentirati.Nema komentara za ovo savjetovanje.