Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Odgovorna osoba još nije unesena!

* Kako bi mogli ostavljati komentare za vrijeme trajanja savjetovanja, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!

Svi komentari

Plan upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Polača za 2025. godinu


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Polača za 2025. godinu.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga Plana upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Polača za 2025. godinu. Donošenje Godišnjeg plana upravljanja utvrđeno je člankom 54. Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 155/23).

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Polača za razdoblje od godinu dana. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja nekretninama Općine Polača, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Polača i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine.

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Plana upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Polača za 2025. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 09.08.2024.

 

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Komentari (0)


Nema komentara za ovo savjetovanje.