Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Marijan Mravičić, dipl.iur. | Kraj 39a, 21325 Tučepi | opcina@tucepi.hr | 021/623-595

Komentari Savjetovanje je završeno, više nije moguće komentirati.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu u Općini Tučepi


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu u Općini Tučepi.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu u Općini Tučepi.

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu u Općini Tučepi.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu u Općini Tučepi, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 06.12.2023.

 

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Kako bi se dokument usvojio na nadolazećoj sjednici Vijeća savjetovanje mora trajati kraće od 30 dana.

 

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Komentari (3)


22.11.2023 | Edvard Visković
Poštovani,
U programu pod III., A.), 1. molim vas da uvrstite:
-Popravak i uređenje nogostupa uz cestu D8 od adrese Kamena 17 do Kamena 52B. Nakon ukopavanja kabela u nogostup od nove trafostanice na Kamenima nije adekvatno popravljen
22.11.2023 | Edvard Visković
Također vas molim da u programu pod III., A.), 1. uvrstite nastavak uređenja pješačkog puta od adrese Kamena 16 do adrese Kamena 17 koji je započet još 2017. Trenutno je put neosvijetljen, bužiri za električne instalacije za rasvjetu vire iz poda, nisu ugrađene sve šahte sa rešetkama za oborinske vode. Put nije popločan i izoliran prema planu pa u podrum kuće Kamena 16 prodire voda.
22.11.2023 | Edvard Visković
Nakon izgradnje stambenih zgrada na Kamenima od groblja prema Podgori nije adekvatno riješen odvod oborinskih voda. Uslijed prosječne kiše poplavljena je magistrala D8, voda sa magistrale odlazi preko nogostupa pješačkim putem između kuća Kamena 17 i Kamena 28a, prelazi preko šetnice na plažu i odlazi u more, čime je pješacima onemogućen prolaz preko navedenih površina. Velika količina vode odnosi plažu između kuća Kamena 16 i 25, te ogoli cijev za oborinske vode koja nije u funkciji. Kanal sa ogoljenom betonskom cijevi ostaje od prve kiše u sezoni do ravnanja plaže prije sezone iduće godine.