Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Jasmina Cvitan Lakača | Tinjan 2, 52444 Tinjan | opcina@tinjan.hr | +385 52 626 090

Komentari Savjetovanje je završeno, više nije moguće komentirati.

Odluka o porezima Općine Tinjan


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o porezima Općine Tinjan.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o porezima Općine Tinjan.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom se utvrđuju vrste lokalnih poreza koji pripadaju Općini Tinjan, visina stope poreza, način obračuna i plaćanja poreza te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o porezima Općine Tinjan, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do:28.11.2023.

 


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovo savjetovanje.