Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Jasmina Cvitan Lakača | Tinjan 2, 52444 Tinjan | opcina@tinjan.hr | +385 52 626 090

Komentari Savjetovanje je završeno, više nije moguće komentirati.

Odluka o grobljima na području Općine Tinjan


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o grobljima na području Općine Tinjan.

Tema savjetovanja je: Donošenje donošenju Odluke o grobljima na području Općine Tinjan.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom uređuje se upravljanje grobljima i komunalna djelatnost održavanja groblja na području Općine Tinjan, a posebice se utvrđuju odredbe o mjerilima i načinu dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na trajno korištenje, vremenskim razmacima ukopa u popunjena grobna mjesta, načinu ukopa nepoznatih osoba, održavanju groblja i uklanjanju otpada, uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za trajno korištenje grobnog mjesta.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o grobljima na području Općine Tinjan, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.5.2023.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Kako bi se dokument usvojio na nadolazećoj sjednici Vijeća savjetovanje mora trajati kraće od 30 dana.

 

 

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Komentari (0)


Nema komentara za ovo savjetovanje.