Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Greis Poropat | Gradski trg 4, 52448 Sveti Lovreč | greis.poropat@sveti-lovrec.hr | +385 (0)52 448 195

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sveti Lovreč za 2024. godinu


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sveti Lovreč za 2024. godinu.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sveti Lovreč za 2024. godinu. Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člancima 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18).

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sveti Lovreč za razdoblje od godinu. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Sveti Lovreč, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Sveti Lovreč i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine. 

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sveti Lovreč za 2024. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

 

Savjetovanje je otvoreno do: 26.10.2023.

 

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Komentari (0)


Savjetovanje je završeno, više nije moguće komentirati.Nema komentara za ovo savjetovanje.