Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

| , 0 | opcina.sibinj@sb.t-com.hr | 035 425 298

Odluka o izmjeni odluke o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu


NACRT PRIJEDLOGA

ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA ZA DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I SMJEŠTAJA U TURIZMU

POZIV JAVNOSTI 

ZA DOSTAVU MIŠLJENJA I PRIMJEDBI 

PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM  JAVNOŠĆU

 

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

U okviru porezne reforme u okviru Hrvatski sabor je donio izmjene i dopune dvaju zakona -Zakona o lokalnim porezima i Zakona o porezu na dohodak.

Sukladno članku 57. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20, 151/22, 114/23) i članku 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (Narodne novine br.1/2019, 1/2020, 1/2021 i 156/2022) Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj pripremio je nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj (dalje u tekstu : Odluka)

 

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti i svih zainteresiranih subjekata, građanstva te pravnih i fizičkih osoba s predloženim nacrtom prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu, kako bi isti bili uključeni u proces donošenja Odluke.

 

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA I PRIMJEDBI

Iznosi 30 dana, u trajanju od 25.10.2023. do 24.11.2023. godine

 

NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA I PRIMJEDBI

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluje u postupku donošenja Odluke, upisivanjem svojih komentara na za to predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do : 24.11.2023.

 

NAPOMENA

Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Odluke o izmjeni odluke  o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu

Komentari (0)


Savjetovanje je završeno, više nije moguće komentirati.Nema komentara za ovo savjetovanje.


Trajanje


25.10.2023 - 24.11.2023