Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Jasna Marcelić, dipl.novinar, univ.spec.komp.polit. | Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko | jasna.marcelic@preko.hr | : 023 286 445

Komentari Savjetovanje je završeno, više nije moguće komentirati.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Preko za razdoblje 2024.– 2028. godine


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Preko za razdoblje 2024. – 2028. godine.

Tema savjetovanja je: Donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Preko za razdoblje 2024. – 2028. godine.

Opis savjetovanja: Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Preko za razdoblje 2024. – 2028. godine uređuju se:

a) planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioriteti njihove realizacije

b) izvori sredstava za njihovu realizaciju

c) plan održavanja, dohranjivanja plaža i gradnje na pomorskom dobru

d) plan davanja dozvola na pomorskom dobru

e) plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Preko za razdoblje 2024. – 2028. godine, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.2.2024

 

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Komentari (0)


Nema komentara za ovo savjetovanje.