Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Jasna Marcelić, dipl.novinar, univ.spec.komp.polit. | Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko | jasna.marcelic@preko.hr | : 023 286 445

Odluka o zakupu javnih površina


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o zakupu javnih površina.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o zakupu javnih površina.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom utvrđuje se: uvjeti i način gospodarenja javnim površinama, postupak dodjele javnih površina u zakup, rokovi za dodjelu javnih površina u zakup i zone, prava i obveze zakupnika i zakupodavca, način određivanja zakupnine, uvjeti prestanka zakupa, održavanje javnih površina, visina zakupnine te nadzor nad provođenjem ove Odluke.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o zakupu javnih površina, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.05.2023.

 

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Komentari (0)


Savjetovanje je završeno, više nije moguće komentirati.Nema komentara za ovo savjetovanje.


Trajanje


18.04.2023 - 18.05.2023