Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Sandra Božanović | Trg kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci | nijemci@vk.t-com.hr | +385 (0)32 280 012

Komentari Savjetovanje je završeno, više nije moguće komentirati.

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Nijemci


JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA 

ODLUKE O VISINI POREZNIH STOPA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK 

NA PODRUČJU OPĆINE NIJEMCI

 

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Nijemci uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke, Općina Nijemci provodi javno savjetovanje na nacrt prijedloga Odluke.

Člankom 13. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22) propisano je da se godišnjim dohotkom smatra ukupni iznos, između ostalog, dohotka od nesamostalnog rada koji porezni obveznik ostvari tijekom poreznog razdoblja (kalendarske godine). Na tako utvrđeni godišnji dohodak obračunava se godišnji porez na dohodak od nesamostalnog rada po stopama od 20% na poreznu osnovicu od 360.000,00 kuna odnosno od 30% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 360.000,00 kuna (članak 19. Zakona).

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakonu o porezu na dohodak (NN 114/23) promijenila se visina porezne osnovice na koju se plaća porez na dohodak tako da se godišnji porez na dohodak plaća po nižoj stopi na poreznu osnovicu do visine 50.400,00 eura te po višoj stopi na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 50.400,00 eura. 

Istim izmjenama Zakona nadležnost za određivanje visine poreznih stopa dana je predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave na način da se može propisati niža stopa u granicama od 15% do 22% te više stope u granicama od 25% do 33%.

Iako Zakon omogućava podizanje porezne stope Općinski načelnik predlaže da stope budu jednake dosadašnjim stopama, prije izmjene Zakona. 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba. 

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Nijemci uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je od 07. studenog 2023.  do 07. prosinca 2023. godine nakon čega će se sačiniti izviješće u skladu sa Zakonom. 

Po završetku postupka savjetovanja konačni prijedlog će se uputiti na usvajanje predstavničkom tijelu. 

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovo savjetovanje.